ROZHOVOR: „Železiar ma naučil láske k folklóru" hovorí Andrea Bursi Rendošová

Andrea Bursi Rendošová je dlhoročná speváčka a vedúca ženskej speváckej skupiny folklórneho súboru Železiar, taktiež speváčka Muziky Milana Rendoša (manžel). Po 36 rokoch sa lúči s folklórnym súborom Železiar. Jej posledné vystúpenie za Železiar si môžete vychutnať už 3.5.204 v Grand Divadle v speváckom programe speváckej zložky Železiaru a 4.5.2024 v Národnom divadle v Košiciach. (link na podujatie v článku)

Spomínaš si na svoje prvé vystúpenie so Železiarom? Ak áno, kde bolo ?
Prvé vystúpenie bolo 24.11.1989 v rodnej obci Jozefa Krónera, v Staškove. Potom sme 25.11.1989 išli na 30.výročie FS Stavbár, keďže Vlado Urban tam do roku 1987 pôsobil ako choreograf a vedúci súboru.

4jpg
Zdroj: Foto - FB: Andrea Bursi Rendošová // Bursi  vľavo 


Pôsobíš v Železiari už 36 rokov, je to veľký míľnik. Vieš nám povedať jeden moment, ktorý Ti utkvel v pamäti?
Keď som prvýkrát išla do krojárne, a keď som povedala, že som nová speváčka, a že mi má pani krojárka Anka Domanová dať kroj, tak tá si ma premerala a povedala: "Pre Boha, ta kde je na totu kobulu kroj zožeňem."

24.11.1988 som prišla prvýkrát do súboru a keď som otvorila dvere a vstúpila do miestnosti, kde trénovala spevácka skupina, tak jedna speváčka nahlas povedala, "no už len Andrea nám tu chýba", keďže niektoré speváčky a aj speváci boli bývalými členmi Detského speváckeho zboru manželov Varínskych tak ako ja.

3jpg
Zdroj: Foto - FB: Andrea Bursi Rendošová // Bursi napravo

Ako dlhoročná speváčka Železiaru vieš nám priblížiť spevácky program. Čo máme očakávať?
Spevácky program - bude zostavený z najúspešnejších speváckych blokov, ktoré vznikli za môjho pôsobenia, ako vedúcej speváckej skupiny FS Železiar. V programe vystúpi aj staršia generácia, konkrétne muži, ktorí spievali predo mnou. Pozvala som niektoré bývalé speváčky a Muziku Milana Rendoša, ktorá viac ako 20 rokov hrala vo FS Železiar.

Čo Ti bude najviac chýbať po odchode zo Železiaru?
V prvom rade speváčky, Vlado Urban, muzikanti, tanečnice a tanečníci a vlastne všetko, čo so Železiarom súvisí - tréningy, zhrávky, sústredenia, vystúpenia. Pre mňa bol, je a verím, že aj bude Železiar neodmysliteľnou súčasťou môjho života.

Akým spôsobom Ťa zmenil, formoval Železiar?
Naučil ma k láske k folklóru, hlavne k ľudovým piesňach a k tomu, aby som sa aj ako vedúca speváckej skupiny posúvala a sama sa snažila hľadať piesne, ktoré sa stali súčasťou, dovolím si povedať, úspešných speváckych čísel. A keďže Železiar má každoročne nový program, tak aj to bolo pre mňa takou motiváciou stále hľadať niečo zaujímavé pre spevácku skupinu. No a aj vďaka Železiaru sa spojili aj naše cesty s Milanom.

1jpg
Zdroj: Foto - FB: Musica Pura/Andrea Bursi Rendošová 


Čo by si chcela odkázať svojím nástupcom a ďalším generáciám ?
Aby nová vedúca speváckej skupiny mala radosť, chuť, trpezlivosť a príjemný pocit. Aby si spevácka skupina udržala vysokú latku ako doteraz. A terajším a budúcim členom FS Železiar, aby robili folklór s láskou a plným nasadením.

Aký je tvoj odkaz pre niekoho kto rozmýšľa o folklórnom živote?
Je to láska na celý život a nádherný koníček. Nádherné priateľstvá a zážitky na celý život.

Vieme, že máte svoju ľudovú hudbu Rendošovci. Pripravujete niečo nové, načo sa môžeme tešiť ?
S našou Muzikou Milana Rendoša sa budete môcť stretávať na svadbách, plesoch, zábavách a koncertoch. Máme v pláne natočiť nové bloky a vianočné CD.

A na záver, Železiar mi dal hlavne možnosť spoznať úžasných ľudí, mnohí z nich sa stali priateľmi na celý život, spoznať, aké je naše folklórne Slovensko nádherné a do konca života žiť z nádherných zážitkov.

Ďakujeme za rozhovor


LINKY NA LÍSTKY NA PREDSTAVENIE:


11:30https://svk-websale.colosseum.eu/.../xAx_sla...

14:30https://svk-websale.colosseum.eu/.../yFgxJRrA_sla...

17:00https://svk-websale.colosseum.eu/.../MgVAx_plu...

Ak nájdete v článku chybu - napíšte nám.

Napísal, úprava: Maroš Majerník

Úvodná fotografia: FB: Andrea Bursi Rendošová/Michal Kristek