Železiar sa zabáva a hrá s tancom

Folklórny súbor Železiar tradične predstavuje svoj nový program premiérou v Národnom divadle v Košiciach. Tento rok nám ponúkol netradičný program s názvom Zábavky a hry tanečné II. a už na plagáte bolo vidieť, že sa nebude tancovať iba v krojoch, ale aj v modernejšie ladených farebných kombináciách oblečenia.

 

V programe sa kombinuje farebnosť súčasnej doby s hravosťou, ozdobnosťou a živelnosťou folklóru. Zo začiatku program pôsobí ako bežný folklórny program, ale po chvíli si divák všimne, že mnohé čísla sú založené na divadle, a teda každé toto “divadelné” číslo sa snaží povedať divákovi nejaký krátky príbeh, udalosť či anekdotu. Prejavuje sa to hlavne v číslach Babský večar, Špivaj abo uder a Na fraj.

 1jpg

Zdroj: FB/Folklórny súbor Železiar/Erik Wittner

K nezvyčajným číslam patrí číslo Čepenky, kde si aj speváčky zahrajú divadlo a vtipnými komentármi nám ukazujú, ako sa kedysi čepilo, ale v už oblečení, ktoré diváka naladí na posledné dve čísla, v ktorom tanečníci vystupujú v jednoduchom, no farebnom oblečení.

 

Jedno z typickejších čísel je Šicke vedno, každi svojo, v ktorom sa tancujú tance s pevnou formou, hlavne z dediny Krivany. Toto číslo je špecifické svojou organizáciou a poriadkom, no napriek tomu dokáže zaujať hlavne vďaka častému striedaniu tancov a zároveň hrou s priestorom. Energiu dodáva aj spev, ktorý si striedajú tanečníci a tanečnice, a neskôr sa spoja v jeden veselý zbor, nadšený do tanca.

 

V celom programe dokáže diváka očariť energia, s akou je prezentovaná naša história, ale ku koncu aj jej prepojenie s prítomnosťou. Veľkou súčasťou posledného čísla je interakcia medzi tanečníkmi a divákmi, čo nie je veľmi typické pre programy tohto typu. Nielenže si tanečníci uvedomujú publikum a komunikujú s ním, no snažia sa o to, aby sa k nim publikum pridalo, sprevádzalo ich a bolo im rovnocenným partnerom. A to je niečo, čo diváka, ktorý už program videl, presvedčí, aby si ho šiel pozrieť znova a znova, lebo má pocit, akoby bol s tanečníkmi na jednom veľkom javisku a ten pocit si každý divák rád zopakuje.

2jpg
Zdroj: FB/Folklórny súbor Železiar/Erik Wittner

Napísal: Jozef Balog